Diagonal & Radila i alla dimensioner
Dim	 Märke		 Bredd vit sida

4.80-10	 BF Goodrich	 2"
4.40-12	 BF Goodrich	 1"
4.50-12	 BF Goodrich	 1"
5.20-12	 BF Goodrich	 2"
5.60/6.00-12 BF Good	 2 1/4"
5.20-13	 Firestone	 2"
5.60-13	 Firestone	 2 1/4"
5.60-13S BF Goodrich	 1", 2 1/4"
5.90-13S BF Goodrich	 2 3/8"
6.00-13	 BF Goodrich	 1", 2"

6.40-13S BF Goodrich	 2 1/4"
6.50-13	 Coker Classic	 1", 2 1/4"
6.50-13	 US Royal	 1", 1 7/8"
7.25-13S BF Goodrich	 2 1/4"
5.00/5.20-14 Exelsior
5.60-14	 BF Goodrich	 1", 2 1/4"
5.60-14	 Premium Sport	 5/8"
6.95-14	 BF Goodrich	 5/8", 7/8"
6.95-14	 BFG D/red	 3/8" + 3/8"
6.95-14	 US Royal	 5/8", 7/8"

6.95-14	 US Royal D/red	 3/8" + 3/8"
7.00-14	 BF Goodrich	 1"
7.35-14	 BF Goodrich	 1"
7.50-14	 Firestone	 2 1/4"
7.50-14	 BF Goodrich	 1", 2 1/4"
7.50-14	 Coker Classic	 2 1/4"
7.50-14	 US Royal	 3/8" red
7.50-14	 US Royal	 1", 2 1/4"
7.75-14	 Firestone	 7/8"
7.75-14	 Firestone	 3/8" Red, Gold

7.75-14	 BF Goodrich	 3/8" Blue
7.75-14	 BF Goodrich	 1"
7.75-14	 Coker Classic	 1" W
7.75-14	 US Royal	 7/8" W, 3/8" Red
8.00-14	 BF Goodrich	 1", 2 1/4"
8.25-14	 BF Goodrich	 5/8", 1"
8.50-14	 BF Goodrich	 1", 2 1/4"
8.55-14	 BF Goodrich	 5/8", 1"
8.85-14	 BF Goodrich	 5/8", 1"
9.00-14	 BF Goodrich	 1", 2 1/4"

9.50-14	 BF Goodrich	 1", 2 1/2"
9.50-14	 US Royal	 1", 2 1/2"
 D70-14	 Firestone W Oval 3/8" W, Red, Rwl
 E78-14	 Coker Classic	 2 3/8"
 E70-14	 Firestone W Oval 3/8" W, Red, Rwl
 F78-14	 Coker Classic	 2 3/8"
 F70-14	 Firestone W Oval 3/8" W, Red, Rwl
 G78-14	 Coker Classic  2 1/4"
 G78-14	 BF Goodrich   1", 3/8" & 3/8"
 G70-14	 Firestone W Oval 3/8" W, Red, Rwl

 H78-14	 Coker Classic  2 1/2"
4.00/4.25-14 Excelsior
4.25/4.40-14 Michelin SCSS
5.00-15	 BF Goodrich   2"
5.60-15	 Firestone    1", 2 3/4"
5.60-15	 Coker Classic	 2 3/4"
5.60-15	 US Royal	 1", 2 1/4"
5.60-15	 Pro-Trac Front	
5.90-15	 BF Goodrich	 2"
165R15 BF Goodrich 3/4"

6.00-15	 BF Goodrich	 2 5/8"
6.40-15	 Firestone	 2 1/8"
6.40-15	 BF Goodrich	 3"
6.40-15	 Excelsior
6.70-15	 Firestone	 1", 2 1/4"
6.70-15 Firestone	 2 11/16", 3 1/4"
6.70-15 BF Goodrich	 1", 2 1/2"
6.70-15 BF Goodrich 	 3 5/8"
6.70-15S BF Goodrich	 2 3/4"
6.70-15 Coker Classic	 2 3/4"

6.70-15 US Royal	 1", 2 1/2", 2 11/16"
6.70-15 Excelsior
6.70-15 Denman Exp.
7.00-15	 Firestone	 4 1/8"
7.00-15	 BF Goodrich	 4 1/8"
7.00-15	 NDCC
7.00-15	 Firestone NDCC
7.10-15	 Firestone	 2 4/4", 3 1/4"
7.10-15	 BF Goodrich	 1", 2 1/2", 3"
7.10-15	 BF Goodrich	 3 7/8"

7.10-15S BF Goodrich	 2 1/2"
7.10-15	 US Royal	 2 3/4", 3 1/4"
7.50-15	 NDT Military
7.60-15	 BF Goodrich	 1", 2 1/2", 3 3/8"
7.60-15S BF Goodrich	 2 1/2"
7.60-15 Coker Classic	 3"
7.75-15	 Firestone	 5/8", 7/8"
7.75-15	 Firestone	 3/8" Red, Gold
7.75-15	 BF Goodrich	 5/8", 1"
7.75-15	 BF Goodrich	 3/8", Red, Gold
 

Dim Märke Bredd vit sida 7.75-15 US Royal 7/8" 7.75-15 US Royal 3/8" Red, Gold 8.00-15 Coker Classic 2 1/2", 3" 8.15-15 BF Goodrich 1" W, 3/8" Red+1" W 8.20-15 Firestone D/Champ 1", 3 1/2", 4 1/4" 8.20-15 Firestone 8.20-15 BF Goodrich 1", 2 1/2", 3 5/8" 8.20-15 US Royal 2 1/42, 2 3/4", 3 1/2" 8.55-15 BF Goodrich 5/8", 1" 8.90-15 Firestone 5" 9.00-15 BF Goodrich 1" W, DualW, TplW 9.00-15 US Royal 1" W, DualW, TplW 9.15-15 Firestone 1" E70-15 Firestone SC200 RWL F70-15 Firestone W Oval 3/8" W, Red, RWL F60-15 Firestone W Oval RWL G78-15 Coker Classic 2 3/4" G70-15 Firestone W Oval 3/8" W, Red RWL H78-15 Coker Classic 3" J78-15 BF Goodrich 7/8", Dual stripe L78-15 Coker Classic 3" L78-15 Coker Classic 4" L78-15 STA Transport L78-15 STA Traxion L78-15 BF Goodrich 1",1 1/8" + 3/8", DW P215/75-15 Pro-Trac P235/60-15 Pro-Trac P275/60-15 Pro-Trac N50-15 Pro-Trac S375/60-15 Pro-Trac S445/50-15 Pro-Trac S515/45-15 Pro-Trac 130/140-40 Michelin 150/160-15 Michelin 150-40 Durandal 4.50/4.75-16 Firestone 5.25-16 DEKA 5.00/5.25-16 Firestone 2 1/4" 5.00/5.25-16 BF Goodrich 2 1/4" 5.00/5.25-16 Excelsior 5.50-16 Firestone 2 1/4" 5.50-16 BF Goodrich 2 1/4" 5.50-16 Excelsior 6.00-16 Excelsior 6.00-16 Firestone 3 1/4" 6.00-16 Firestone 3 1/4" DW 6.00-16 Firestone Knobby 6.00-16 BF Goodrich 3 1/2" 6.00-16 Coker Classic 3" 6.00-16 Ford Script 3 1/2" 6.00-16 Ford Script 3 1/2", DW 6.00-16 Script NDT Military 6.00-16 NDT Military 4 ply 6.00-16 NDT Military 6 ply 6.00-16 Firestone NDT 4 ply 6.00-16 Firestone NDT 6 ply 6.50-16 Firestone 3 1/4", 4" 6.50-16 Firestone Knobby 6.50-16 BF Goodrich 3 3/4" 6.50-16 Coker Classic 2 1/2" 6.50-16 STA Traxion 6.50-16 Tornel Highway 6.70-16 Firestone 7.00-16 Firestone 4" 7.00-16 BF Goodrich 4" 7.00-16 Tornel Highway 7.00-16 NDT Military 7.00-16 Firestone NDCC 7.00-16 Firestone NDT 7.50-16 Firestone 4 1/2" 7.50-16 BF Goodrich 4 1/8" 7.50-16 NDT Military 7.50-16 Firestone NDT 8.25-16 BF Goodrich 4 3/8" 9.00-16 NDT Military 9.00-16 Firestone NDT 8.00-16.5 Denman Express 8.75-16.5 Denman Express 9.50-16.5 Denman Express 10.00-16.5 Denman Express 12.00-16.5 Denman Express 4.50-17 Firestone 4.50-17 Excelsior 4.50/5.00-17 Michelin SCSS 4.75/5.00-17 Coker Classic 4.75/5.00-17 Excelsior 5.25/5.50-17 Firestone 3 1/4" 5.25/5.50-17 Firestone 3 1/4" DW 5.25/5.50-17 Excelsior 5.50-17 BF Goodrich 3 1/4" 5.50-17 BF Goodrich 3 1/4" DW 5.50/6.00-17 Michelin SCSS 6.00/6.50-17 Firestone 3 1/4" 6.50/7.00-17 Michelin DR 7.00-17 Firestone 4" SW 7.00-17 Firestone 4" DW 7.00-17 Excelsior 7.50-17 BF Goodrich 4 1/2" 7.50-17 Tornel Highway 7.50-17 Tornel Grip 7.50-17 Excelsior 8-17.5 Denman Express 11-45 Michelin DR 12-45 Michelin DR 12/13/14x45 Firestone 13-45 Michelin DR 14-45 Michelin DR 4.50-18 Excelsior 4.75/5.00-18 BF Goodrich 4.75/5.25-18 Michelin DR 5.25/5.50-18 Excelsior 5.50-18 Michelin DR 5.50-18 Firestone 3 1/4" 5.50-18 Firestone 3 1/4" DW 5.50-18 BF Goodrich 3" 6.00/6.50-18 Firestone 3 3/4" 6.00/6.50-18 Michelin DR 7.00-18 Firestone 4 1/4" 7.00-18 Firestone 4 1/4" 7.00-18 STA Transport 7.00-18 Michelin DR 3.50/4.00-19 Excelsior 4.00/4.50-19 Michelin DR 4.50-19 Firestone 4.75/5.00-19 Garfield 4.75/5.00-19 Universial 4.75/5.00-19 Excelsior 4.75/5.00-19 Firestone 2 5/8" 4.75/5.00-19 BF Goodrich 2 3/4" 5.25/5.50-19 Excelsior 5.50-19 BF Goodrich 3 1/4" 5.50/6.00-19 Firestone 3 1/2" 6.00/6.50-19 BF Goodrich 3 3/4"


Söker ni andra dimensioner som inte finns i dessa listor?
Ring oss! Vi fixar det mesta.


FRAKTFRITT!!

OBS. Vid beställning av minst 4 däck. OBS.
Beställningar & förfrågningar så fort som möjligt.